Skolereformen - en måned efter

Torsdag den 18. september holdt Randers Talent & Elite møde i Arena Randers med skolernes bevægelses-inspiratorer.

De udvalgte lærere og pædagoger, der står for, at et af skolereformens vigtigste tiltage - kravet om 45 minutters daglig motion og bevægelse - fungerer.

Mødet var en del af det uddannelsesforløb, der startede tilbage i maj og juni, hvor 100 pædagoger og lærere blev inspireret af 14 forskellige undervisere. Senere blev der intensivt fulgt op i uge 32.

Mødet fandt sted godt en måned efter den omdiskuterede skolereformen trådte i kraft, hvorfor det var meget naturligt at komme med en tidlig evaluering af, hvordan det står til ude i den virkelige skoleverden.

Godt, lyder den umiddelbare konklusion. Der er flere skoler, der gør meget ud af bevægelse og motion mens andre - må man sige - gør mindre.

Endvidere kan man konstaterer en klar tendens. Nemlig  at de yngste elever hurtigt har vænnet sig til tidens nye bevægelses-orden, mens det bliver en større og større udfordring for lærerne jo ældre eleverne bliver.


Der var ikke kun var mange ord på programmet, men også fysisk aktivitet. Her den klassiske disciplin: Appelsinkast

Kulturændring

Fra bunken af gode ideer kan nævnes: På Tirsdalens Skole har de lavet "leg på stregen" i skolegården og en såkaldt bevægelsesregistrering. 

Det vil sige, at en lærer skal sætte en steg på et skema, hver gang  han/hun har lavet en bevægelsesaktivitet med eleverne. I sidste uge blev der registreret 160 aktiviteter. Der overvejes en belønning til lærerne, hvis de om nogle uger, når op over 200.

På Søndermarksskolen er der også "leg på stregen", ligesom man vil dele gangene op i gå- og løbegange. 

"Det er vigtigt at huske, at fokus på bevægelse i undervisningen aldrig forsvinder. Det er kommet for at blive," sagde en af skolens bevægelsesinspiratorer Maria Andersen. 

"Bevægelse er en kulturændring. Vi skal ændre undervisningsvaner, hvilket er rigtig svært. Vi skal forberede os anderledes og tænke anderledes. Skal turde kaos og så skal vi have et godt samarbejde med idrætsforeningerne," sagde hun.

Mange flere bolde var i luften, men det vil være føre for vidt at nævne alle gode initiativer  her.

Dog skal det med, at de på Korshøjskolen har lavet et bevægelsesbånd med 10 stationer. Eksempelvis fodbold og dans. Det tager 30 minutter at komme all the way og øvelsen laves hver dag.

Og på Nørrevangskolen er de i gang med at uddanne de ældste elever til bevægelsesinspiratorer. Et spændende initiativ.

Her kan du den læse den pressemeddelelse, der blev sendt ud inden alle aktiviteterne i uge 32

I næste uge - en uge før skoleåret begynder - vil der være livlig aktivitet, når der på 24 folkeskoler i Randers stilles skarpt på det måske vigtigste tiltag i skolereformen. I hvert fald den største forandring i elevernes skoledag: De 45 minutters obligatorisk motion og bevægelse.

Tilbage i maj og juni deltog mere end 100 pædagoger og lærere - de såkaldte bevægelsesinspiratorer - i et uddannelsesforløb, hvor de blev inspireret af 14 forskellige undervisere.

I næste uge følges op med yderligere inspiration med udgangspunkt i den enkelte skoles ønsker og rammer. Langt den overvejende del af skolernes pædagogiske personale vil få lagt konkrete ideer og forslag til motion og bevægelse på bordet.

"I Randers Kommune har vi sat kursen støt og barren højt. Motion og bevægelse bliver integreret fra skoleårets begyndelse. Som et naturligt element på såvel teoretisk som praksisnært niveau," fortæller skolechef i Randers Kommune Torben Bugge.

"Det lover godt for virkeliggørelsen af den åbne skole, som er ensbetydende med et tæt samarbejde mellem skolerne og kommunens idræts- og kulturelle-foreninger. Jeg glæder mig til at følge dette tiltag på nærmeste hold."

Motion kombineret med fag

I ugens løb vil der være specielle indspil til både indskolingen, mellemtrinnet og udskolingen. Emnerne spænder vidt. Fra motorik over høj-intensitet til udnyttelsen af udendørs og indendørs rum.

Blandt meget andet får nogle af skolerne besøg af Dansk Skoleidræt med deres højt roste koncept "Sæt skolen i bevægelse", hvor der gives konkrete forslag til, hvordan motion og bevægelse kombineres med eksempelvis matematik, dansk og engelsk.

Det pædagogiske personale vil også få en masse praktiske eksempler på, hvordan klasseværelset, skolens gange og øvrige traditionelle rum kan transformeres til at blive aktive motions og bevægelsesrum. Skolerne er ligeledes blevet opfordret til - med enkle midler - at gøre skolegården til en inspirerende lege- og læringsplads.

"I Randers Kommune vil vi gerne være et skridt foran. Derfor har vi forsøgt at basere meget af vores inspiration på videnskabelige fakta - frem for fornemmelser - og vi håber, at skolebesøgene kan matche de mange fremragende forelæsere, vi oplevede på de tre uddannelsesdage inden sommerferien. Intentionen med alt det her er jo netop, at skolerne er så godt klædt på som muligt til de øgede krav," siger Elitechef i Randers Kommune Morten Arvidsson.

Erfaringsudveksling

Besøgene på skolerne følges op med to netværksdage, hvor kommunens idrætsforeninger også deltager. Her vil trænere og ledere udveksle erfaring og viden med bevægelsesinspiratorerne.

"Vi er meget bevidste om, at årsagen til, at motion og bevægelse har fået en så fremtrædende plads på skoleskemaet er, at det er et godt middel til øget læring. Desuden er der mange sidegevinster som øget trivsel og sundhed hos eleverne, men motion og bevægelse skal anvendes med omhu, så vi ikke skaber bevægelseslede, men bevægelsesglæde. Vores mål, drøm og vision er at få både elevernes og lærernes øjne til at stråle," slutter elitechefen.

Tekst: Harvy Hansen
Foto: Hans Carstens