De gør en forskel - og fortjener opmærksomhed

Det er et velfortjent skulderklap at blive nomineret til årets idrætspriser, ligesom stor og positiv omtale er en selvfølge. Alligevel svigter kommunens foreningerne, når der skal udpeges kandidater. Det skal der laves om på siger elitechef Morten Arvidsson og SIKR formand Rene Skjøde Andersen. Ildsjælene fortjener at komme frem i lyset og de fortjener også - i den grad - at blive indstillet til de eftertragtede, prestigefyldte årlige sportspriser, der næste gang uddeles ved Sportsfejring 2018 i månedsskifte januar/februar 2019.

Formålet er at øge fokus på de engagerede mennesker, der - hvad enten de er frivillige, lønnede eller professionelle på fuldtid - gør den berømte forskel.

Ildsjæle, der fortjener at komme frem i lyset og som også fortjener, at blive indstillet til de årlige sports-priser, der årligt uddeles ved kommunens sportsfejring i januar/februar.

"Vi har i Randers kommune masser af mennesker, der gør en ekstraordinær indsats. De findes i alle foreninger. De fortjener, at der bliver gjort opmærksom på deres store engagement, som er med til at holde Randers-idrætten - bredde som elite - på sporet," siger kommunens elitechef Morten Arvidson.

"Det kræver ikke den store indsats at sende en indstilling, men det betyder meget for de udvalgte, der får et mere end velfortjent skulderklap. Måske endda ender med at blive hædret med en af priserne. Man må også meget, meget gerne tænke stort og sende indstillinger til de store landsdækkende priser," siger elitechefen.

"Vi glæder os hvert år til at få de motiverede indstillinger til vores priser hvert år," siger SIKR-formand Rene Skjøde Andersen.

Priserne:
SIKR uddeler fire priser. Som noget nyt er det ikke længere kun foreningerne, der kan indstille kandidater. Bestyrelsen kan også komme med forslag. I sidste ende afgør bestyrelsen, hvem der skal nomineres - og udpeger prismodtageren, der går hjem med hæder og ære, plus pokal og 5000 kr.

Talentprisen: Tildeles et talent fra en SIKR-medlemsforening i alderen 15-23 år, der har markeret sig gennem sine resultater og som har været udtaget til repræsentative hold - landshold - i sin aldersklasse.

Rejselegatet: Populær lederpris, der - som noget nyt - nu udelukkende kan gives til en erfaren leder, der har virket som sådan i mindst 10 år og har udført et stort stykke frivilligt, uegennyttigt arbejde for sin forening/forbund.

Klubpokalen: Prisen uddeles til en klub, der i årets løb har gjort en særlig stor indsats for sin idræt og sine medlemmer.

Ungdomspokal for trænere: Tildeles en ung træner/leder i alderen 16-21 år, der gennem særlig høj kvalitet i 
sin trænergerningen har kunnet tiltrække - og fastholde - ungdomsidrætsudøvere i sin klub.

Folkeoplysningsudvalget uddeler to priser
Årets leder: Gives til en leder og/eller træner over 25 år. Årets leder er en frivillig foreningsleder, der gennem en årrække har ydet en stor indsats til glæde for børn og unge i en godkendt forening i Randers Kommune. Prisen består af en check på 5.000 kr. og blomster.

Initiativprisen: Prisen gives på vegne af Folkeoplysningsudvalget til en forening, der har iværksat et innovativt projekt, styrket rekruttering og uddannelse af unge ledere eller på anden måde har markeret sig. Foreningen har opnået en stor medlemsfremgang eller anden positiv udvikling. Foreningen modtager en check på 10.000 kr.

Randers Talent & Elite pris:
En pris, der favner vidt og bredt. Den kan gives til en træner, en leder, et hold, en forening eller organisation, som har gjort en bemærkelsesværdig indsats for talentudviklingen i Randers kommune. Eller en talentfuld udøver, som har haft en ekstraordinær stor fremgang i sin idræt. Prisen er på 5.000 kr. 
Dommerprisen:
Alle kan indstille dommere fra alle sportsgren. Prisen gives til en dommer, som igennem flere år, med sin fremtoning, udstråling og ageren på og omkring idrætsarenaen, har været med til at skabe en ekstrapositiv idrætsoplevelse for udøverne. Med prisen følger 5.000,- kr.
Randers Talent & Elite tager meget gerne imod forslag, så skriv til sportsfejring@randers.dk

Endvidere kåres Årets Sportsnavn, der er den mest prestigefyldte af dem alle. Her står Randers Amtsavis for nomineringerne. 

Vær også opmærksom på: Team Danmarks Talentpris. Nordeas Gør-Det-Muligt pris. Danskernes idrætspris
DIFs pris til Danmarks bedste holdkammerat.

Det er så let
På https://foreninger.randers.dk/…/haederspriser-fritid-og-id…/ findes man alt om, hvordan man indstiller til FU-priserne, ligesom man kan klikke sig videre til SIKR-skemaerne. Se også alle links på Randers Talent & Elites facebook og del gerne på jeres forenings hjemme/Facebook