Randers talent og elite

Randers Talent & Elites formål er i første omgang at leve op til samarbejdsaftalen med Team Danmark om Randers som Eliteidræts kommune

Randers Talent & Elites formål er at varetage og sikre de bedst mulige rammer for eliteidrætten i kommunen. Med fokus på træneruddannelse, vidensdeling, klubsamarbejde/udvikling, stille ekspertviden til rådighed, leve op til samarbejdsaftalen med Team Danmark om Randers som Eliteidræts kommune og arrangerer den årlige sportsfejring i kommunen.

Læs Team Danmark aftalen 2015-2018 her 

Arbejdet i Randers Talent & Elite udføres primært at Randers Kommunes kultur- og fritidsafdeling med elitechefen som den centrale figur.
Elitechefen er Randers kommunes kontaktperson til Team Danmark i det daglige samarbejde og deltager i bl.a. Team Danmark-netværk, møder med specialforbund, foreninger, skoler og ungdomsuddannelser.

Randers Talent & Elite ledes af en bestyrelse, der fra 2018 har overtaget det tidligere eliteidrætsråds funktioner.
Politisk er samarbejdsaftalen mellem Team Danmark og Randers kommune forankret i Sundhed-, Idræt- & Kultur udvalget, som har ansvaret for idrætsområdet.

Repræsentanterne fra byrådet er valgt for en byrådsperiode. De 4 valgte bestyrelsesmedlemmer udpeger, de øvrige 5 medlemmer af bestyrelsen. Udpegede medlemmer er medlem indtil de udtræder eller bestyrelsen udpeger et andet medlem i deres sted.
Bestyrelsesformanden vælges blandt de 3 repræsentanter fra de prioriterede idrætsgrene.
Randers Talent & Elites bestyrelse sekretariatsbetjenes af elitechefen.
Bestyrelsen har bestyrelsesmøde hvert kvartal.

Randers Talent & Elites bestyrelse består af:

Formand:
Lars Elkjær,
Randers Tennis Klub, udpeget som repræsentant for de lokale satsningsidrætter
Næstformand:
Christian Møller -
Randers realskole; udpeget som repræsentant for skoler/uddannelsesinstitutioner
Øvrige bestyrelsesmedlemmer:
Morten Arnesen
-
Randers FC; udpeget som repræsentant for elitefodbolden
Niels Agesen -
Randers HK; udpeget som repræsentant for elitehåndbolden
Louise Kamuk Storm -
Syddansk universitet, udpeget som ekspertmedlem med baggrund i eliteidrætten

4 repræsentanter fra byrådet:
Torben Hansen -
Borgmester
Louise Høeg - 
formand for Sundhed-, Idræt- og Kulturudvalget
Pia Moldt -
medlem af Skole- og uddannelses udvalget
Mogens Nyholm -
medlem af Sundhed-, idræt- og Kulturudvalget

Desuden deltager uden stemmeret, men med taleret:

Anders Tinning - Konsulent Team Danmark, som repræsentant fra Team Danmark
Claus Engstrup - Kultur & fritidschef, som repræsentant for forvaltningen
Morten Arvidsson - Elitechef Randers Talent & Elite; som repræsentant for forvaltningen