Randers talent og elite

Randers Talent & Elites formål er i første omgang at leve op til samarbejdsaftalen med Team Danmark om Randers som Eliteidræts kommune

Randers Talent & Elites formål er i første omgang at leve op til samarbejdsaftalen med Team Danmark om Randers som Eliteidræts kommune

Læs Team Danmark aftalen 2015-2018 her 

Arbejdet i Randers Talent & Elite udføres primært at Randers Kommunes kultur- og fritidsafdeling med elitechefen som den centrale figur.

I forbindelse med udnævnelsen som Eliteidræts kommune blev der nedsat et Eliteråd, som arbejder med spørgsmål, der har med eliteidræt i Randers at gøre. Eliterådet mødes som udgangspunkt 4 gange årligt.

Eliterådet består af:

Formand:
Lars Elkjær, Randers Tennis, valgt som repræsentant for de lokale satsningsidrætter

Elitechef:
Morten Arvidsson

Øvrige medlemmer:
Katrine Fruelund, medlem af Kultur- og fritidsudvalget
Susanne Ringe Sørensen, medlem af Kultur- og Fritidsudvalget
Christina Kjærsgaard, medlem af Børn & skole udvalget
Claus Omann Jensen
Jens Jørgen Andersen, Direktør for Randers HK, valgt af Team Danmark satsningsklubberne
Peter Elstrup, Talentchef Randers FC, valgt af Team Danmark satsningsklubberne
Mikkel CapraniCheftræner Randers Motor Sport, valgt af Team Danmark satsningsklubberne
Henrik Bach Nielsen, Randers Erhvervs- og udviklingsråd, valgt som repræsentant for erhvervslivet
Bjarne Lauridsen, Tradium, valg som repræsentant for øvrige skoler og ungdomsuddannelser
Christian Møller, Randers Elitesportscollege
Jeppe Thomsen
, Eliteidrætsskolen
Mette Bertelseneventchef - Randers Eventsekretariat
Anders Høgstrup, chef for Kultur & Fritid
Erik Mouritsen, direktør for Sundhed, Kultur & Omsorg.
Magnus Wonsyld, Team Danmark