Om Talent & Elite

Randers Talent og Elite er det konkrete resultat af samarbejdsaftalen mellem Team Danmark og Randers Kommune om Randers som Eliteidrætskommune.

Randers Talent og Elite er et samarbejde mellem Team Danmark, kommunen, uddannelsesinstitutionerne i Randers og de elitære idrætsklubber. Målet for Randers Talent og Elite er bl.a. at styrke talentudviklingen således, at Randers også i fremtiden kan markere sig som en by, hvor talentudviklingen har kvalitet.


På den måde bidrager Randers Talent og Elite til at:

  • unge atleter får gode rammer til at udvikle deres potentialer.
  • Randers idrætsliv vil klare sig godt - også i fremtiden.
  • Randers kommune kommer på landkortet. Her sker noget! Vi får drømme til at gå i opfyldelse. Gennem samarbejde og målrettede anstrengelser lykkedes vores projekter.