Skoleelevers idrætsvaner kortlægges

Randers kommune er i gang med en stor undersøgelse af folkeskoleelevers valg af idræt. I særdeleshed om deres idrætsvaner har ændret sig efter skolereformen er trådt i kraft. Det er vigtigt, at så mange som muligt af eleverne besvarer spørgeskemaet.

Omkring 9000 skoleelever i kommunens folkeskoler modtager i disse dage et spørgeskema om deres idrætsvaner. 

Det er Børn, Skole og Kultur i Randers kommune, der i samarbejde med Randers Ungdomsskole og det lokale idrætsråd SIKR, står bag den store undersøgelse. 

Morten Arvidsson fortæller om undersøgelsen - Af Bo Ørris, Radio Alfa

Formålet er at kortlægge elevernes idrætsvaner - fra 0. til 10. klasse. I særdeleshed om deres idræts- og fritidsaktiviteter har ændret sig efter skolereformen trådte i kraft ved skoleårets begyndelse.

Den enkelte elev svarer anonymt på en række spørgsmål. Dog skal det fremgå, hvilken skole - og klassetrin - man går på, da det ikke kun er værdifuldt at få det store generelle overblik. Det er også af stor vigtighed at få viden om, hvordan det står til på de enkelte skoler og klassetrin. 

"Vi gør det, fordi vi i Randers har prioriteret motion og bevægelse i folkeskolerne højt, ligesom den åbne skole - samarbejdet mellem skolen og idrætsforeningerne - skal udvikles og blomstre," siger direktør for Børn, Skole og Kultur i Randers Kommune, Lars Keld Hansen.

"Det er uhyre vigtig for os, at vi får faktuel og præcis viden om, hvorvidt elevernes idrætsvaner har ændret sig, og hvad årsagen til eventuelle ændringer kan skyldes. Dermed får vi bedre mulighed for at optimere samarbejdet mellem skoler og foreninger," siger direktøren, der opfordrer alle elever til - i samarbejde med deres skole eller forældre - at udfylde de digitale skemaer.

Tager blot fem minutter 

For Randers Ungdomsskole vil undersøgelsen ydermere være et vigtigt arbejdsredskab, idet en viden om udskolingselevernes fritidsvaner er relevant i forhold til planlægningen af Ungdomsskolens tilbud. 

"Jo flere svar, des mere data har vi at arbejde med. Det tager kun 5 minutter, men det vil være en stor hjælp i planlægning af samarbejdet mellem skoler og foreninger, så vi kan skabe de bedst mulige tilbud og rammer til børnene. Fristen for at udfylde skemaerne er den 7. december og resultatet vil blive offentliggjort efter nytår," siger elitechef i Randers kommune Morten Arvidsson. 

Sideløbende med undersøgelsen går kommunen også ud til idrætsforeningerne og spørger om deres indtryk af samarbejde med skolerne.