Et unikt samarbejde

Randers skal være landets mest attraktive idrætskommune.

Det unikke samarbejde blandt kommunens eliteidrætsklubber skal skabe det perfekte miljø, hvor grænserne mellem sportsgrene nedbrydes til fælles bedste. I de kommende måneder arbejder vi med sportspsykologiske temaer. I en hidtil uset form, mængde og målgruppe i dansk idræt.

Randers Talent & Elites mission er at gøre Randers Kommune til den mest attraktive for unge eliteidrætsudøver i Danmark. I Randers skal man kunne finde nogle af de bedste trænere, fysiske rammer, uddannelsesmuligheder, boliger og sportsklubber.”

Så klart udtrykker Randers Kommunes Elitechef Morten Arvidsson sig, når han bliver spurgt, hvad hovedformålet er med Kraftcenter Kronjylland, der blev søsat i 2010. 16 af kommunens eliteidrætsklubber - samt eliteskolerne - er med i samarbejdet. 

Et projekt, der også har vakt opsigt udenfor kommunegrænsen, fordi sportsklubberne ikke er modspillere, men medspillere. Et projekt som Team Danmark direktør Michael Andersen har kaldt ”ekstremt spændende”.

"Kraftcenter Kronjylland har den grundlæggende tanke, at eliteidrætsklubberne - udøvere, ledere og trænere - kan lære af hinanden, når det gælder viden, indlæringsprocesser og erfaringsudveksling. De skal kunne hente inspiration fra hinanden, hvilket på sigt styrker egne præstationer,” siger Elitechefen.

Det fælles mål er at styrke eliteidrætten, så Randers markerer sig. Både på den nationale og den internationale idrætsscene. Guld til Randers - nu og om 10 år.

"Vi vil skabe det perfekte træningsmiljø, hvor sportsgrene hjælper hinanden med at udvikles til fælles bedste. Her i 2011-2012 sætter vi fokus på de sportspsykologiske temaer og uddannelse af trænere og udøvere, hvilket er et nyt tiltag på den front i Danmark. Vi øger også profileringen af unge talenter og tilbyde dem medietræning, så de er forberedte på, hvad der følger med den succes, de forhåbentligvis får, ”siger Morten Arvidsson.

Randers er en af Team Danmarks 18 eliteidrætskommuner. Tidligere på året blev samarbejdsaftalen forlænget til udgangen af 2014. Aftalen har til formål, at optimerer og maksimerer vilkårene for Eliteidræt. I særdeleshed talentudvikling.

"I den forbindelse er det vigtigt at huske, at elite rekrutteringen kommer fra breddeidrætten og at eliten skaber den store interesse - samt tiltrækker stor opmærksomhed - som bredden nyder godt af,” siger Elitechefen.

"Kraftcenter klubberne skal - udover at tiltrække opmærksomhed - også være i stand til at give noget tilbage til moderklubberne, så der skabes en almen idrætsinteresse.

Det er fint, at mange mennesker følger med i eliteidræt, men det er også vigtigt, at de lever et sundt og aktivt liv. Derfor er en anden af Kraftcentrets vigtige opgaver, at får flere til at dyrke idræt,” slutter Morten Arvidsson.