Godkendelse til ungdomsuddannelse

For at ungdomsuddannelsen kan få Team Danmark støtte, ved f.eks. stævnedeltagelse eller lignende, kræver det, at du som studerende er blevet TD-godkendt.

Du kan søge om at blive Team Danmarks godkendt til forlænget ungdomsuddannelsesforløb på nedenstående link. Det er er rigtig god idé at søge også selvom du ikke umiddelbart ønsker at bruge 4 år på din 3 årlige ungdomsuddannelse. Det er kun ved at få en TD-godkendelse at din uddannelsesinstitution kan få dækket udgifter til ekstra undervisning ved f.eks. stævnedeltagelse eller lignende.

Du kan læse kort om forlængede ungdomsuddannelser på Team Danmarks hjemmeside.

Du er også velkommen til at kontakte Eliteidrætskoordinator, Peter Christensen, tlf. 89 15 10 93/51 56 20 93 hvis du har spørgsmål.