Ungdomsuddannelser

Randers Talent og Elite har lavet aftaler med de fire store ungdomsuddannelsesinstitutioner i Randers. Samarbejdet handler i første omgang om at koordinere skemalægningen således, at der skabes mulighed for at tilrette en ugentlig morgentræning, samt en ugentlig træning tidligt på eftermiddagen.

Handelsgymnasiet Tradium

Handelsgymnasiet Tradium tilbyder både HHX-uddannelsen og erhvervsuddannelser. Handelsgymnasiet Minerva har i samarbejde med Randers Realskole i gennem en årrække arbejdet for at lave gode vilkår for eliteidrætsudøvere i Randers. Denne indsats er samlet i Randers ElitesportCollege.

Lokal kontaktperson: Collegeleder, Christian Møller, tlf. 27220773.

Læs mere om Tradium

Randers Tekniske skole

Randers tekniske skole tilbyder både HTX-uddannelsen og erhvervsuddannelser. I begge tilfælde vil man fra Randers tekniske skoles side bestræbe sig på at tage skemahensyn til eliteidrætsudøvernes træning.

Lokal kontaktperson: uddannelses- og erhvervsvejleder Bjarne Lauridsen, tlf. 87100421.

Randers Statsskole

Randers Statsskole tilbyder studentereksamen (STX). Randers Statsskole udbyder fra august, 2008 en idrætslinje med samfundsfag på A-niveau, matematik på B-niveau og mulighed for idræt som 3. studieretningsfag, under forudsætning af, at der er elever nok som tilmelder sig. Ved skemalægningen tages der hensyn til, at eliteidrætsudøvere kan have morgentræning fredage fra kl. 8-10.

Lokalkontaktperson: Inspektor, Niels Wittrup Nielsen, tlf. 86410844.

Læs mere om Randers Statsskole

Randers HF og VUC

Randers HF og VUC tilbyder 2-årig HF, samt HF-enkeltfag og AVU (almen Voksen Udd.). Randers HF og VUC har gennem årene haft en række positive erfaringer med eliteidrætsudøvere. Det er muligt at tilrettelægge en særlig uddannelsesplan, som passer til den enkelte kursists behov. For Team Danmark kursister er det bl.a. muligt at tilrettelægge en fuld HF over 3 år.

Lokalkontaktperson: Studievejleder, Kim Kristensen, tlf 86425644.  

Læs mere om Randers HF og VUC

Godkendelse til ungdomsuddannelse

Du kan søge om at blive Team Danmarks godkendt til forlænget ungdomsuddannelsesforløb på nedenstående link. Det er er rigtig god idé at søge også selvom du ikke umiddelbart ønsker at bruge 4 år på din 3 årlige ungdomsuddannelse. Det er kun ved at få en TD-godkendelse at din uddannelsesinstitution kan få dækket udgifter til ekstra undervisning ved f.eks. stævnedeltagelse eller lignende.

Du kan læse kort om forlængede ungdomsuddannelser på Team Danmarks hjemmeside.

Du er også velkommen til at kontakte Eliteidrætskoordinator, Peter Christensen, tlf. 89 15 10 93/51 56 20 93 hvis du har spørgsmål.

Talentet udvikles i skolen

”Det er deres talent, der gør dem interessante, men det er deres indstilling, der gør dem gode.” Kloge ord fra en engelsk talentspejder. Kloge ord som burde hænge i glas og ramme over ethvert håbefuldt og sportsglad barns seng. Kloge ord, der også siger meget om, hvordan Randers Talent & Elite ønsker at lærere og trænere skal gøre alt for at skabe, hvad der kan blive fremtidens stjerne. Talentet skal ikke kun plejes, men udvikles.

”Man kan også sige ”Præster dit bedste, når det er nødvendigt. Og det bedste er nødvendigt hver dag,” siger Elitechef Morten Arvidsson med en henvisning til den legendariske amerikanske basketballcoach John Wooden.

”De unge får chancen på grund af deres indlysende talent, men der skal dygtige lærere og trænere til at udvikle det. Så kan talenterne måske blive de store idrætsstjerner, de drømmer om at blive og som deres talent – måske – berettiger til,” siger Elitechefen

Alle undersøgelser viser, at aldersrelateret træning, altså tidlig specialisering, er et onde. Udvælgelsesproceduren er forskellig fra sportsgren til sportsgren – og det er godt, hvis talentet har flere idrætsgrene at vælge mellem - men det er en kendsgerning, at den dreng eller pige, der eksempelvis er bedst til håndbold i 10-12 års alderen, sjældent er det som 17-18 årige.

”Her spiller viljen ind,” siger Morten Arvidsson. ”Der findes ingen verdensmestre eller olympiske mestre, som ikke er stærke mentalt. Det er den altafgørende faktor for at nå til tops. Plus en jernvilje, der gerne skulle kunne gå hånd- i-hånd med idrætsglæde.”

Skader er uundgåelige i sport, men i udviklingen af talentet er det naturligvis også af stor betydning, at man gør alt for at undgå skader, der naturligvis sætter udviklingen i stå i en kortere eller længere periode.

”Efter skoletiden er det vigtigt, at klubberne er i stand til at tage imod de nye idrætsudøvere i en velfungerende ungdomsafdeling,” konkluderer Elitechefen.

Idrætstalenter i Randers skal sove sig til succes

"Et godt redskab til at få styr på sin søvn, da det hurtigt giver et klart billede af både mængden og kvaliteten af søvnen," siger Elitechef i Randers Kommune Morten Arvidsson, der understreger, at gode søvnvaner også er skadesforebyggende.

Langt de fleste unge talenter sover for dårligt. De tænker ikke over det, da søvn generelt bliver nedprioriteret i vores samfund, men i virkeligheden kan de - bogstavelig talt - komme sovende til at yde deres største idrætspræstationer. Mange tror de får den gode søvn de behøver, men den nyeste forskning viser, at det ikke er tilfældet.

"På Eliteidrætsskolen Nørrevang, hvor eleverne får mulighed for at bruge armbåndet 6-7 uger om året, er SenseWear fra BodyMedia tænkt som et vigtigt redskab til at vise, hvor vigtigt det er med en struktureret hverdag. Et redskab med opdragende effekt. Så de goder vaner indarbejdes i de unge år," siger Elitechefen.

”I Randers er vi altid klar til at gå nye veje. Derfor opfordrer jeg også alle kommunens eliteklubber - med Randers FC og Randers HK i spidsen - til at lade armbåndet indgå i deres fremtidige arbejde med at optimere deres spilleres præstationer," siger Morten Arvidsson.

Maribo Medico, som sælger produktet i Danmark, har tilknyttet nogle af de førende eksperter på søvnforskning. Internationalt er søvn og eliteidræt lige nu det mest hotte emne indenfor idrætsfysiologisk forskning. Således holdtes for få uger siden en stor konference i Storbritannien, hvor søvn var eneste punkt på dagsordenen.

Jesper Carlson fra Maribo Medico har undersøgt sammenhængen mellem god søvn og gode sportspræstationer. "Det er først på det seneste, at man for alvor har sat fokus på dårlig søvn. Ikke kun når det gælder idrætsudøveres præstationsoptimering, men også når det gælder livsstilssygdomme,” siger han.

”I dag sover vi en time mindre end for 100 år siden. Uden vi tænker over det, kommer vi generelt for sent i seng og står for tidligt op. De fleste vågner først, når morgenalarmen lyder. Det ideelle er, at man går tidligere i seng og vågner uden alarm, " siger Jesper Carlson, der også i sit bijob som landstræner i Speed Skating har benyttet SenseWear.

"Jeg har testet mange unge idrætsudøvere, der eksempelvis selv mener, at de sover 8 timer i døgnet, men testen afslører, at de oftest sov mindst en time mindre, og at deres behov faktisk var 2 timer mere, end det reelle antal timer de sov." siger Jesper Carlson.

Søvnen er opdelt i fire faser, hvoraf fase tre er den vigtigste. Det er her man restituerer fysisk og genopbygningen sker.

"Den søvnfase er mest udbredt i tidsrummets 22-02.00. Går man senere i seng, risikerer man også en forringelse af sit væksthormon, hvilket selvsagt er alvorligt for et ungt menneske, der så ikke vokser så hurtigt og meget som kroppen ellers er programmeret til. Det fører til flere skader, hvilket selvsagt kan begrænse udnyttelsen af den enkelte atlets talent. Endvidere går den manglende søvn også ud over de unge menneskers indlæringsevne," slutter Jesper Carlson.

Rent praktisk får eleverne på Eliteidrætsskolen Nørrevang en lille dataoversigt, hvor de kan se deres energiforbrug, søvnmængde med mere. Informationer som også kan bruges til at lægge kostplaner efter.

Tekst: Harvy Hansen