Eliteidrætsskolerne

Eliteidrætsskolen, Randers

Tænker du på at søge ind - eller kender nogen, der har lignende planer: Husk sidste frist for at ansøge Eliteidrætsafdelingen på Nørrevang er d. 28 feb. 2017

Ungdomsuddannelser

Randers Talent og Elite har lavet aftaler med de fire store ungdomsuddannelsesinstitutioner i Randers. Samarbejdet handler i første omgang om at koordinere skemalægningen således, at der skabes mulighed for at tilrette en ugentlig morgentræning, samt en ugentlig træning tidligt på eftermiddagen.